Jelshøjvej, Højbjerg

Tagskade: Jelshøjvej, Højbjerg

Kunden klager over mange løse sten, samt tag klapre ved blæst.

Taget undersøgt af RTS, og konstatere at lægteafstand ikke er overholdt for pågældende tagstenstype, mangelfuld binding af tagsten grundet udsat beliggenhed, samt mange tagsten skåret i vandrette false for tilpasning til forket lægteafstand.

Taget herefter omlagt med nye lægter og defekte tagsten udskiftet. Taget udført efter gældende regler for binding af tagflader på højtliggende bygninger.

Kontakt os

Om os

Risskov Tømrer- og Snedkerforretning (RTS) har stor erfaring og ekspertise inden for tømrer- og snedkerarbejde af enhver art.

Snedkerafdelingen udfører alle opgaver for virksomheder og private – fra køkken til tag.

Links

Medlem af

Kontakt os

Risskov Tømrer- & Snedkerforretning
Viengevej 1, 8240 Risskov

Tlf.: 86 21 13 33
Fax: 86 21 53 25