Teglhøjen, Hinnerup

Tagskade: Teglhøjen, Hinnerup

Kunden havde store problemer med fugt, specielt vandindtrængen omkring kviste i tag og ved skorsten, samt ved tagfod. Der er blevet udført partialle reparationer, men det har ikke løst vandindtrængen fra undertaget. Murværket er kraftigt opfugtet ved terrassen. RTS har udført en grundig undersøgelse af alle kritiske forhold, dog var kunden nødt til at afholde udgifter til udbedring, da Inter-Proof af denne årgang ikke var erklæret uegnet og fejlbehæftet.

Observationer tagflader, kviste mm.

  1. Kobberskotrender i sider og top på kvist deformeret hvor ombuk for vandstop i sider er lavet, de er mast ned for at gøre plads til tegl, og medfører at vand fra skotrender ledes direkte ud på undertag med risiko for opfugtning af dette. Hvor vandet skal rende ud i bunden ved nederste tegl/siderender, er renden blokeret af tegl, hvor teglet burde være løftet, eller på anden vis skabt plads for udledning af vandet.

  2. Skotrenden har samme problem med deformerede ombuk, der er desuden brugt skruer til fastgørelse af de skrå tegl, ikke rustfri, og derved risiko for nedbrydning af kobber. Manglende ombuk medfører høj risiko for udledning af vand på utæt undertag, grundet det kraftige fald på taget.

  3. Fodpladen i bunden af tag ved tagrender er udført med 1x4” trykimprægneret brædde, med påsømmet fodblik i kobber, løsningen er lidt spinkel, men problemet her er at undertaget ikke er ordentligt opstrammet, og der skabes lunker der fastholder skidt og vand, grundet undertagets manglende evne til at holde tæt, ledes vandet her igennem til murværk og loftkonstruktion over stueplan.

  4. Hvor lodrette klemlister på spær over undertag, møder sidelægten på skotrenden, er der ikke skabt plads til udledning af skidt og vand, dette medføre ophobning af vand, der render gennem utæt undertag.

  5. Der var så lige det problem med dårlig udført inddækning ved skorsten, minimal indskæring af kobber i fuge på tegl, samt ingen lodning i samlinger, specielt ved rygningen.

  6. Generelt dårligt udført kobberarbejde, med bl.a. skarpe kanter der kan skade et meget spinkelt undertag.

  7. Valg af undertagstype, iht. Duka, her skal skeles til hvor kompliceret taget er, placering af bygning, højde, typen af tegl, overlap, tilgængelighed mm. – iht. Dette, burde der være fast undertag på netop denne side af bygningen, hvis man taster aktuelle forhold ind, vil det ligge i anvendelsesklasse høj-normal. Pågældende undertag er Inter-Proof, og her er erfaringen at der ikke må ligge vand for længe, undertaget kontrolleret, og leder vand direkte igennem som en kaffepose.

Taget herefter omlagt af RTS med nyt og korrekt valgt undertag, skyllelister, lægter. Alle inddækninger og beklædninger i kobber ved kviste udskiftet, og korrekte vandrender udført ved samme.

Kontakt os

Om os

Risskov Tømrer- og Snedkerforretning (RTS) har stor erfaring og ekspertise inden for tømrer- og snedkerarbejde af enhver art.

Snedkerafdelingen udfører alle opgaver for virksomheder og private – fra køkken til tag.

Links

Medlem af

Kontakt os

Risskov Tømrer- & Snedkerforretning
Viengevej 1, 8240 Risskov

Tlf.: 86 21 13 33
Fax: 86 21 53 25