Mågevej, Risskov

Tagskade: Mågevej, Risskov

Kunden har store problemer med fugt, specielt vandindtrængen omkring velux i tag og ved skorsten. Huset er konstrueret med etagedæk af beton, gennemgående i facader ved udhæng, med voldsomme kuldebroer til følge.

Taget undersøgt af RTS, og konstatere at lægteafstand ikke er overholdt for pågældende tagstenstype, mangelfuld binding af tagsten ved kystnær beliggenhed. Tilslutninger af velux til undertag forkert udført, og inddækninger ved skorsten mangler underlagsplader. Isolering udført mangelfuldt, og ved tidligere tilbygning/forlængelse af tag, er undertag forkert oplagt. Tagfoden udført forkert ved nederste lægte, og medfører opfugtning af udragende etagedæksplade. Isolering mod skunkvæg er mangelfuldt og ødelagt af eftermonterede el-installationer.

Taget herefter omlagt med nyt undertag, skyllelister, lægter. Taget udført efter gældende regler for binding af tagflader på kystnære bygninger. Efter ønske fra kunden er veluxvinduer udskiftet til ny type, og tegltaget udskiftet. Tagfladen og skunkvægge efterisoleret, og korrekt tagfodsløsning udført.

Kontakt os

Om os

Risskov Tømrer- og Snedkerforretning (RTS) har stor erfaring og ekspertise inden for tømrer- og snedkerarbejde af enhver art.

Snedkerafdelingen udfører alle opgaver for virksomheder og private – fra køkken til tag.

Links

Medlem af

Kontakt os

Risskov Tømrer- & Snedkerforretning
Viengevej 1, 8240 Risskov

Tlf.: 86 21 13 33
Fax: 86 21 53 25